Vielse / Velsignelse

Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.
Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.
I kan blive gift i Bindslev/Sørig Kirker, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Samtale med præsten

Oftest har man ved præsten anmeldt vielsen eller velsignelsen i god tid.
To-tre uger inden vielsen kontakter præsten Jer for en samtale i kirken, hvor man taler om det praktiske forløb på den store dag, salmerne og lidt om Jer til præstens vielsestale.
Ved vielse bedes man medbringe prøvelsesattesten til samtalen - ved velsignelse bede man medbringe en kopi af vielsesattesten til samtalen.
Vil I gerne vies eller velsignes i Bindslev eller Sørig Kirke, så kontakt Sognepræst René Højgaard Olsen for videre aftale.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.
Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.
Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.
Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.
Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Det skal I gøre
Vielse

Ønsker i at indgå ægteskab ved en kirkelig vielse, skal mindst én af parterne være medlem af Den Danske Folkekirke.

Prøvelsesattest

Før vielsen skal man have en prøvelsesattest fra kommunen. En prøvelsesattest viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.
Man udfylder en ægteskabserklæring, der afleveres hos kommunen, som herefter udsteder en prøvelsesattest til Jer. Denne prøvelsesattest skal afleveres til præsten, der forestår vielsen. Attesten må højst være 4 måneder gammel på vielsesdagen.

Navneændring på bryllupsdagen

Ønsker man at tage sin ægtefælles mellem- eller efternavn, kan man gøre det gratis op til tre måneder efter vielsen. Navneændringen ansøges digitalt, hvorefter præsten behandler sagen.

Vidner

Da en kirkelig vielse har juridisk gyldighed, skal man have to vidner med på sin bryllupsdag, som kan bevidne, at begge parter af egen fri vilje og i deres fulde fem har indgået ægteskab. Hvis man ønsker en hemmelig vielse, kan kirkens personale fungere som vidner. Vidnerne noteres i Kirkebogen, men har ellers ikke en aktiv rolle i vielsen.

Velsignelse

Er man allerede viet borgerligt og ønsker en kirkelig velsignelse af ægteskabet, kontakter man præsten for at aftale datoen. 

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

    • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
    • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
    • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
    • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.