Begravelse / Bisættelse

I tiden efter et dødsfald skal de pårørende midt i sorgen tage stilling til utallige spørgsmål og gøremål i forbindelse med dødsfaldet og den efterfølgende bisættelse/begravelse. Her er det en rigtigt god idé at kontakte en bedemand, som hjælper Jer gennem det praktiske ved begravelsen.

Bedemanden hjælper bl. a. med at formidle kontakt til den pågældende præst samt graver.

Forud for en kirkelig begravelse/bisættelse, har man en samtale med præsten angående salmerne, der skal synges til højtideligheden og hvad der skal siges i begravelsestalen. Ved en begravelsessamtale kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Han er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.
Sogneby Kirke har en kirkegård, der ligger i forbindelse med kirken.

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal.